ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 
Име и фамилия   инж. Радослав Йорданов
Адрес   Хасково, България
Мобилен телефон   (+359) 89 359 48 76
Интернет страница   www.radyor.com
E-mail(и)   yordanov@radyor.com
Националност   Българин
Дата на раждане   19/10/1986
Пол   Мъжки

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 
Дати   18/12/2013 -
Наименование на придобитата квалификация   Магистър - задочно обучение
Име и вид на обучаващата или образователната организация   Технически университет - София
Св. Климент Охридски 8, 1756 София (България)
   
Основни предмети / застъпени професионални умения   Индустриален мениджмънт
Дати   18/09/2009 - 25/09/2013
Наименование на придобитата квалификация   Бакалавър - задочно обучение
Име и вид на обучаващата или образователната организация   Технически университет - Варна
Студентска 1, 9000 Варна (България)
   
Основни предмети / застъпени професионални умения   Автоматизация, изчислителна и управляваща техника
Дати   22/09/2008 - 05/06/2009
Наименование на придобитата квалификация   Програма Еразъм - Автоматизация и Роботика
Име и вид на обучаващата или образователната организация   Университет Ковънтри - Великобритания
Прайъри Стрийт, CV1 5FB Ковънтри (Обединено кралство)
   
Дати   01/09/2006 - 14/09/2009
Наименование на придобитата квалификация   Бакалавър (продължен във Варна)
Основни предмети / застъпени професионални умения   Автоматизация, изчислителна и управляваща техника
Име и вид на обучаващата или образователната организация   Технически университет - Габрово
Хаджи Димитър 4, 5300 Габрово (България)
   
Дати   10/07/2005 - 06/08/2005
Основни предмети / застъпени професионални умения   Електрически и електронни измервания и мониторинг - летен курс
Име и вид на обучаващата или образователната организация   Елоп ГмбХ , Техническа гимназия "Хайнрих-Херц"
Грешбахщрасе 1, 76229 Карлсруе (Германия)
   
Дати   14/07/2003 - 01/08/2003
Основни предмети / застъпени професионални умения   CAD софтуер (AutoCAD) - летен курс
Име и вид на обучаващата или образователната организация   Елоп ГмбХ
Грешбахщрасе 1, 76229 Карлсруе (Германия)

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 
Дати   01/03/2010 →
Заемана длъжност или позиция   Управител и преводач
Име и адрес на работодателя   Френде ЕООД
Веслец 22, 6300 Хасково (България)
Вид на дейността или сфера на работа   Технически преводи
     
Дати 01/10/2013
Заемана длъжност или позиция Супервайзор проекти
Име и адрес на работодателя Карлсберг България - Пиринско пиво
Св. Димитър Солунски 62, 2700 Благоевград (България)
Вид на дейността или сфера на работа Пивопроизводство
   
Дати   02/05/2011 - 24/04/2013
Заемана длъжност или позиция   Сервизен техник
Име и адрес на работодателя   Кронес АГ
Бьомервалдщрасе 5, 93073 Нойтраублинг (Германия)
Вид на дейността или сфера на работа   Машиностроене
   
Дати   23/06/2010 - 21/12/2010
Заемана длъжност или позиция   Специалист автоматизация
Име и адрес на работодателя   Каменица АД
Северна индустриална зона, 6300 Хасково (България)
Вид на дейността или сфера на работа   Пивопроизводство
   
Дати   08/03/2010 - 20/06/2010
Заемана длъжност или позиция   Техник автоматизация
Име и адрес на работодателя   Неохим АД
Химкомбинатска 1, 6400 Димитровград (България)
Вид на дейността или сфера на работа   Химическа промишленост
   
Дати   18/06/2009 - 08/01/2010
Заемана длъжност или позиция   Техник автоматизация
Име и адрес на работодателя   Каси Темпра Пак
Владая 19, 5100 Горна Оряховица (България)
Вид на дейността или сфера на работа   Машиностроене
   
Дати   15/07/2008 - 15/09/2008
Заемана длъжност или позиция   Оператор на поточна линия
Име и адрес на работодателя   ТРВ
Хлавенец 12, 25002 Стара Болеслав (Чехия)
Вид на дейността или сфера на работа   Производство на защитни аксесоари за автомобили
   
Дати   01/12/2004 - 31/03/2006
Заемана длъжност или позиция   Техник електроника/инсталатор
Име и адрес на работодателя   СОТ - Хасково
Антим 11, 6300 Хасково (България)
Вид на дейността или сфера на работа   Електроника, техническа поддръжка

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

   
Майчин език   Български
Други езици   Лична самооценка - Европейски нива (*)
   
АНГЛИЙСКИ
НЕМСКИ
РУСКИ
МАКЕДОНСКИ
 
Разбиране Говорене Писане
Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение  
C1 Свободно C1 Свободно C1 Свободно C1 Свободно C1 Свободно
B1 Самостоятелно B2 Самостоятелно B2 Самостоятелно B1 Самостоятелно B1 Самостоятелно
B1 Самостоятелно C1 Свободно B2 Самостоятелно B1 Самостоятелно A2 Основно
B1 Самостоятелно C1 Свободно B2 Самостоятелно B1 Самостоятелно B1 Самостоятелно
 
(*) Европейски нива

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

   
Публикации  
  • Учебно ръководство по Техническо Документиране в Технически Университет Габрово с чертежи на Аутокад (2007)
  • Дипломна работа в Университет Ковънтри, Великобритания (на английски език)
Шофьорска книжка   Кат. "Б"

ПРИЛОЖЕНИЯ

   


  Основни управленски умения
Сертификат "AutoCAD"
Сертификат "Измервания"
Сертификат "Хайнрих-Херц"
Потвърдително писмо "Програма Еразъм"
Основи на ASi интерфейс
Основи на ProfiNet
ProfiNet - Инженерни проекти
ASi интерфейс за безопасност
Температурен регулатор
Уеб администратор инж. Радослав Йорданов