Посетители

Качество

изображение

За мен е важно да Ви доставя добро качество на преводите. Само, когато клиентът е доволен, тогава мога да кажа, че работата ми е свършена добре. Изпращам готовите преводи единствено след като ги проверя за пунтуационни, лексикални или граматически грешки и ако е необходимо, правя корекции. След като текстът е готов, правя допълнителна проверка за неточности, които могат да се получат при превода на текста. Обикновено това е включено в услугата, но ако желаете, може да бъде направена допълнителна проверка от втори преводач или редактор.

Преводачески софтуер

Използвам преводачески софтуер, с който обработвам преводите по-прецизно и за по-кратко време. Това също спомага за понижаване цената на извършваните услуги. Приемам и изпращам преводи в различни видове файлови формати и работя с най-широко разпространения софтуер в света - SDL Trados, Microsoft Office, Open Office, Adobe Reader, Photoshop, Dreamweaver, AutoCAD и други, ако е необходимо.

Контрол на качеството

Това са процедурите, които следвам при превод на текст, за да получите най-доброто качество.

  • Приемане на текст за превод
  • Проверка на темата и използваните термини
  • Превод
  • Проверка и повторен превод, ако е необходимо
  • Коригиране
  • Изпращане на преведения текст на клиента за преглед
  • Корекции и приключване на проекта
Уеб администратор инж. Радослав Йорданов