Сертификати

изображение
Електрически и електронни измервания и мониторинг

През 2005 година бях отново в Карлсруе, Германия. Този път темата на летния курс беше "Електрически и електронни измервания и мониторинг". Това беше смесено обучение за програмиране на модули Siemens LOGO!, микропроцесори, измерване на електрически величини, чрез волт- и ампермери, осцилоскопи. Теоретичното обучение се проведе във фирма Елоп, а практическата част - в Техническа гимназия "Хайнрих-Херц". През свободното си време имахме възможността да участваме в международни мероприятия, където ние презентирахме българският начин на живот, храна, обичаи и традиции. Домакините направиха същото за Германия.