Сертификати

image
Ниво C1 по английски език
2015, София, България

Сертификат за ниво C1 по английски език от изпит за кандидатстване по програма Еразъм за обучение в Технически Университет - Рига, Латвия.