Изтеглете като .pdf

 


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 
Име и фамилия   инж. Радослав Йорданов
Мобилен телефон   (+359) 89 359 48 76
Интернет страница   www.radyor.com
E-mail   yordanov@radyor.com

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 
Дати   18/12/2013 - 01/06/2015
Квалификация   Магистър
Специалност   Индустриален мениджмънт
Образователната организация   Технически университет - София
   
Дати   21/04/2015 - 21/07/2015
Квалификация   Програма Еразъм - Индустриален мениджмънт
Образователната организация   Технически университет - Рига, Латвия
   
Дати   18/09/2009 - 25/09/2013
Квалификация   Бакалавър
Специалност   Автоматизация, изчислителна и управляваща техника
Образователната организация   Технически университет - Варна
   
Дати   22/09/2008 - 05/06/2009
Квалификация   Програма Еразъм - Автоматизация и Роботика
Образователната организация   Университет Ковънтри - Великобритания
   

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 
Дати   01/03/2010 →
Позиция   Управител и преводач
Работодател   Френде ЕООД
Веслец 22, 6300 Хасково (България)
Сфера   Технически преводи
     
Дати 01/10/2013
Позиция Супервайзор проекти
Работодател Карлсберг България - Пиринско пиво
Св. Димитър Солунски 62, 2700 Благоевград (България)
Сфера Пивопроизводство
   
Дати   02/05/2011 - 24/04/2013
Позиция   Сервизен техник
Работодател   Кронес АГ
Бьомервалдщрасе 5, 93073 Нойтраублинг (Германия)
Сфера   Машиностроене
   
Дати   23/06/2010 - 21/12/2010
Позиция   Специалист автоматизация
Работодател   Каменица АД
Северна индустриална зона, 6300 Хасково (България)
Сфера   Пивопроизводство

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

   
Майчин език   Български
Други езици   Лична самооценка - Европейски нива (*)
   
АНГЛИЙСКИ
НЕМСКИ
РУСКИ
МАКЕДОНСКИ
 
Разбиране Говорене Писане
Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение  
C1 Свободно C1 Свободно C1 Свободно C1 Свободно C1 Свободно
B1 Самостоятелно B2 Самостоятелно B2 Самостоятелно B1 Самостоятелно B1 Самостоятелно
B1 Самостоятелно C1 Свободно B2 Самостоятелно B1 Самостоятелно A2 Основно
B1 Самостоятелно C1 Свободно B2 Самостоятелно B1 Самостоятелно B1 Самостоятелно
 
(*) Европейски нива

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

   
Публикации  
  • Учебно ръководство по Техническо Документиране в Технически Университет Габрово с чертежи на Аутокад (2007)
  • Дипломна работа в Университет Ковънтри, Великобритания (на английски език)
Шофьорска книжка   Кат. "Б"

ПРИЛОЖЕНИЯ

   


  Основни управленски умения
Сертификат "AutoCAD"
Сертификат "Измервания"
Сертификат "Хайнрих-Херц"