Посетители

Онлайн езикови преводи

Най-бързият и лесен начин за комуникация от разстояние е интернет. Чрез него получавате преводите мигновено и не е необходимо да посещавате офиси или да чакате куриер. Тази услуга е подходяща за преводи на лична и фирмена кореспонденция, брошури, флаери, инструкции за употреба, инструкции за безопасност, ръководства на потребителя, интернет страници, превод на софтуер и локализация.

 • Онлайн преводи
 • Коригиране
 • Преводи на интернет страници
 • Локализация на софтуер
 • Набор и форматиране на текст

Област на преводи

Завършил съм средно образование с профил "Телекомуникации", Бакалавър в Технически Университет със специалност "Автоматизация, информационна и управляваща техника" и Магистратура "Индустриален мениджмънт". Имам повече от 5 години опит като електротехник, механик и инженер. Учил съм в България, Германия и Великобритания, работил съм в България, Чехия, Германия, Сърбия, Италия и Русия. В момента като управител и преводач във фирмата си Френде ЕООД. Ето и част от любимите ми области на преводи:

 • Техническа документация
 • Инженеринг
 • Електроника
 • Механика
 • Възобновяеми източници на енергия
 • Автоматизация
 • Пневматика
 • Телекомуникации
 • Компютърни науки

Езикови двойки

Английски - Български
Български - Английски
Немски - Български
Руски - Български
Македонски - Български

Уеб администратор инж. Радослав Йорданов